Sortownik SmartSort typu V InGaAs


Sortowniki SmartSort typu V InGaAs to urządzenia wyposażone we wszystkie szczytowe osiągnięcia technologiczne w każdym aspekcie swojej konstrukcji. Przełomowa technologia InGaAs uzupełnia urządzenie typu V, które samo w sobie dzięki kamerom kolorowym czwartej generacji jest zdolne do wykrywania najdrobniejszych defektów widzialnych o możliwość detekcji wad materiału lub zanieczyszczeń niewidzialnych dla ludzkiego oka.

Zniesienie ograniczeń

Technologia kamer bliskiej podczerwieni InGaAs komplementarna z kamerami kolorowymi Cloud czwartej generacji o niespotykanej rozdzielczości sprawia, że możliwe staje się nie tylko identyfikowanie i usuwanie z asortymentów sypkich defektów kolorystycznych zbyt małych dla innych urządzeń ale także inaczej niewykrywalnych zanieczyszczeń w kolorze dobrego materiału, nawet występujących w asortymentach o najdrobniejszych frakcjach. Dzięki temu osiągana jest niemal stuprocentowa czystość asortymentów przesortowanych na urządzeniach typu V InGaAs łącznie z oddzieleniem ciał obcych nie różniących się kolorem od dobrego asortymentu tym samym praktycznie znosząc ograniczenia co do zastosowań w materiałach sypkich.

Powyżej światowego standardu

Kombinacja kamer podczerwonych i kamer Cloud pracujących w widmie światła widzialnego w sortownikach optycznych SmartSort typu V InGaAs zapewnia bezprecedensową w skali światowej jakość i wydajność sortowania. Ten najwyższej klasy układ detekcji współpracuje z wysoce wydajnymi solenoidowymi zaworami pneumatycznymi i matrycą dysz dzięki systemowi układów scalonych o nadprzeciętnej mocy obliczeniowej zaprojektowanych specjalnie do pracy z oprogramowaniem EagleEye. Dzięki zastosowaniu wyłącznie autorskich elementów zapewnione jest idealne, synergiczne współdziałanie poszczególnych podsystemów skutkujące minimalnymi stratami i maksymalną jakością nawet przy tak trudnych zagadnieniach sortowania do jakich zaprojektowano urządzenia SmartSort typu V InGaAs.

Wysoka elastyczność

Pomimo zwiększonego poziomu zaawansowania zastosowanych rozwiązań sortowniki optyczne SmartSort typu V InGaAs cechuje taka sama łatwość i wygoda obsługi jak wszystkie inne urządzenia SmartSort. Możliwość sterowania urządzeniem nie tylko przez panel operatora ale także przez Internet z telefonów i innych urządzeń mobilnych albo na ekranie komputera pozwala na monitorowanie i sterowanie procesami sortowania praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Oprócz tego urządzenia SmartSort typu V InGaAs dostępne są dla szerokiej gamy wolumenów w dowolnym układzie od 1 do 10 linii.