Smartsort Company Poznań


Na początku działalności SmartSort Company jako marki nasza wizja opierała się na dwóch głównych założeniach wynikających z obserwacji rynku urządzeń do sortowania optycznych w Polsce. Było to dostarczenie najwyższej klasy sortowników optycznych, jako wyłączny dystrybutor marki Anysort, lidera w produkcji tych urządzeń, oraz zapewnianie ich optymalnego działania dzięki autoryzowanemu serwisowi prowadzonemu przez inżynierów wyszkolonych w siedzibie producenta.

Kolejne doświadczenia na liniach produkcyjnych, wykonane realizacje i nawiązane w ich trakcie kanały współpracy sprawiły, że uzupełniliśmy i rozwinęliśmy tę wizję, dzięki temu na dzień dzisiejszy oferujemy kompleksowe usługi optymalizacyjne w sferze sortowania produktów sypkich.

Niemal na każdej linii produkcyjnej, gdzie wartość materiału sypkiego jest zwiększana przez usuwanie zanieczyszczeń lub ich podział na kategorie, rokrocznie całe tony wysokiej jakości produktu lądują razem z odpadami. W myśl filozofii zero waste, dobierając adekwatne sortowniki optyczne, współpracujące z nimi urządzenia przenośnikowe oraz w razie potrzeby maszyny służące doprowadzeniu materiału do postaci optymalnej do sortowania optycznego, minimalizujemy te straty lub tworzymy od początku do końca projekty oparte na tych samych założeniach.

Na podstawie doświadczeń z sortownikami optycznymi wyznaczyliśmy standard działań optymalizacyjnych, który jednocześnie jesteśmy w stanie elastycznie dostosowywać do warunków spotykanych w różnych branżach z jakimi mamy do czynienia. W najogólniejszym zarysie rozpoczynamy od wyznaczenia optymalnego procesu końcowego, czyli sortowania optycznego.

img