Przenośniki kubełkowe


Obsługa materiału podczas sortowania optycznego wymaga sprawnych i wydajnych systemów przenoszenia materiału. Kołyskowe przenośniki kubełkowe pod kątem optymalizacji spełniają przede wszystkim kryterium oszczędności przestrzeni, dzięki temu, że transport w górę realizowany jest dokładnie w pionie. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest ograniczenie liczby urządzeń, gdyż łączą one w sobie możliwości transportu poziomego i pionowego w jednym urządzeniu, z możliwością wykonania ich w różnym układach przestrzennych oznaczanych jako typy Z, C, J.

Kołyskowe przenośniki kubełkowe cechuje również najwyższy poziom bezpieczeństwa materiału od uszkodzeń mechanicznych, gdyż materiał w nich przenoszony odbywa całą drogę pomiędzy pobraniem a dostarczeniem materiału w spoczynku w relacji do kubełka, nie narażony na wstrząsy ani uszkodzenia przez mechanizmy występujące w innych typach przenośników. Oprócz tego materiał na końcu drogi przenoszenia jest wysypywany przez łagodnie wychylenie kubełka, co chroni go przed uderzeniem z dużą prędkością np. w ścianki kosza buforowego.