Linie technologiczne dla przetwórstwa spożywczego


Przetwórstwo spożywcze jest branżą, w której standardy higieniczne i inne obowiązujące dyrektywy faworyzują rozwiązania poprawnie zoptymalizowane, nie tylko na etapie procesów sortowania optycznego i procesów je poprzedzających lub po nich następujących, ale również w odniesieniu do instalacji traktowanych jako większa całość. Dla optymalizacji pod tym kątem istotne jest prowadzenie statystyk produkcji łącznie z odrzutami, a także kontrolą wagi produktów i inspekcją rentgenowska w punktach krytycznych.

Monitoring tego typu danych pozwala reagować na wady w produktach od dostawcy jak i wynikłe z ewentualnych nieprawidłowości powstałych w wyniku usterek urządzeń na lub błędów produkcji i tym samym doraźnie zapewniać jej optymalne funkcjonowanie. Z kolei analiza takich informacji zebranych w dłuższej perspektywie czasowej pozwala na wprowadzanie kolejnych modyfikacji mających na celu trwałą optymalizację linii produkcyjnej.