Kontrola rentgenowska


Systemy kontroli rentgenowskiej pełnią istotną rolę w optymalizacji procesów na zakładzie produkcji spożywczej. Umieszczone w krytyczny punktach kontroli nie tylko zabezpieczają dobre imię marki chroniąc produkt tuż przed lub po zapakowaniu przed obecnością ciał obcych, ale także zmniejszają koszty procesu umieszczone przed odcinkami linii produkcyjnej zwiększającymi wartość produktu.

Zastosowanie inspekcji x-ray jako środka kontroli jakości w połączeniu ze zintegrowanym lub oddzielnym mechanizmem odrzutu pozawala wykryć i usunąć znacznie szersze spektrum zanieczyszczeń niż wciąż stosowane detektory metal, gdyż wyeliminowane zostają również ciała obce w postaci szkła, kamieni, gęstego plastiku i gumy oraz kości. Co więcej wdrażane przez nas systemy kontroli rentgenowskiej x-ray posiadają funkcję monitoringu wyporwadzonego na komputery w lokalnej sieci zakładowej, umożliwiające prowadzenie ciągłej statystyki całkowitej ilości produktów oraz odrzutów w czasie rzeczywistym. Stanowi to podstawowe narzędzie analityczne zarówno dla doraźnego jak i długoterminowego wykrywania i szybkiego reagowania na nieprawidłowości na poprzedzających odcinkach linii lub problemy w nowo dostarczonych partiach materiałów na wejściu do zakładu.

Wdrażane przez nas systemy kontroli x-ray są projektowane oraz dostosowywane indywidualnie pod kątem bezproblemowej integracji z innymi elementami linii produkcyjnych. Poszczególne rozwiązania przystosowane są do różnych postaci i stanów przetworzenia żywności, tj. do artykułów pakowanych, jednostkowych niepakowanych, produktów masowych oraz płynnych. Ponadto każde urządzenie jest przygotowane do połączenia z innymi elementami automatyki oraz do układów sterowania PLC lub komputerowego. Oferowane przez nas urządzenia do inspekcji rentgenowskiej są także wyposażone w algorytmy samouczące, które sprawiają, że wystarczy przepuścić przez nie niewielką partię materiału, żeby określić materiał dobry i kryteria odrzutu, odciążając tym samym operatora oraz przyspieszając proces kalibracji.

Wszystkie systemy kontroli produktu x-ray w naszej ofercie cechują wysokie standardy sanitarne, w tym łatwość czyszczenia i konserwacji zintegrowanych w nich systemów przenoszenia nie wymagająca dodatkowych narzędzi. Z punktu widzenia zagrożenia promieniowaniem, żywność poddana inspekcji na wdrażanych przez nas urządzeniach jest znacząco niższa, bo na poziomie 0,001 Gy, w stosunku do dopuszczalnej przez Światową organizację Zdrowia dawki 10kGy, a emisja promieniowania poza urządzenie jest na poziomie 1 μ㏜/h. Dzięki tak wysokim standardom urządzenia posiadają certyfikaty między innymi ISO 90001, CE, FCC, zgodnością z FDA.