img

Smartsort Company Poznań


Dostępność krótkoterminowych usług serwisowych minimalizujących ewentualne przestoje jest jednym z warunków koniecznych optymalnego działania każdej linii produkcyjnej.

Aby zapewnić naszym klientom taki standard usług prowadzimy w ramach naszego obiektu pokazowego centrum serwisowe z zapleczem części eksploatacyjnych i zamiennych, a nasza kadra jest szkolona przez producentów poszczególnych marek urządzeń, które wdrażamy.

Wszystkie spośród oferowanych przez nas urządzeń opartych na nowoczesnych technologiach i pracy komputerów posiadają możliwość podłączenia do Internetu i, dzięki temu, błyskawicznej, zdalnej reakcji serwisowej pod kątem diagnostyki urządzeń oraz ich optymalnej kalibracji. Na życzenie klienta również urządzenia peryferyjne, czyli przenośniki, układy aspiracji i inne zostają oczujnikowane i podłączone w ramach instalowanej automatyki do zakładowego i zdalnego systemu diagnostycznego.
Uruchomienie
Obsługa
Serwis