RODO


Informujemy, że od 25 maja 2018 roku jest stosowane ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako "RODO”). W ramach dopasowania naszych działań do wymogów określonych w RODO, a także w celu zapewnienia informacji o tym jak Twoje dane są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne dane w tym zakresie.
Administratorem Twoich danych osobowych jest SmartSort Company Sp z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań, NIP: 783-177-74-04, REGON: 380029779 („Spółka”).

1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

1.1 Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

1) nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Tobą a Spółką,

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki,

3) przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie,

4) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

5) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

6) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

1.2 Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (a), art. 6 ust. 1 (b), art. 6 ust. 1 (c) lub art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę jest nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług Spółki.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, możesz ją wycofać w każdym czasie.

2. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane takim kategoriom podmiotów jak:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
  • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

3. Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu, który reprezentujesz.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda), wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa).

5. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych. Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, można wysłać informację zwrotną na adres biuro@smart-sort.pl o treści "proszę usunąć moje dane". Powyższe uprawnienia wykonać można również przez pisemne złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) tam, gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili masz prawo do jej cofnięcia,

4) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

6. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności oraz wysyłki.