Smartsort Company

Szkolenia


logo

Optymalizacja procesów sortowania nie jest procesem jednorazowym, kończącym się uruchomieniem po zakupie i instalacji urządzeń, ale raczej procesem ciągłym wymagającym właściwej obsługi, reagowania na okresowe zmiany warunków produkcji i warunków na rynku, a koniec końców także utrzymywania właściwego poziomu wyszkolenia personelu. Co więcej modernizacja istniejącego lub instalacja nowego fragmentu linii produkcyjnej o parametrach bliższych optimum niesie za sobą możliwość podwyższenia parametrów na innym odcinku produkcji.

Materiały sypkie, dla których wdrażamy systemy sortowania podlegają zmianom w poszczególnych partiach dostarczonych na zakład, w różnych latach i momentach roku lub od różnych dostawców. Założone cele sortowania również mogą ulec zmianie kiedy wystąpi zapotrzebowanie np. na produkt wyższej lub niższej klasy. W każdym z tych przypadków stałym pozostaje kryterium optymalizacji, według którego jak najwięcej materiału ma być odzyskiwane i doprowadzane do postaci sprzedażowej. Dlatego oferujemy usługi audytowe lub szkoleniowe uszyte na miarę pod potrzeby każdego klienta.

Pakiet audytów


Inżynier serwisowy prowadzi optymalizację programów sortowania do aktualnych, oraz przewidywanych w planie produkcyjnym na najbliższy okres warunków. Stanowi to alternatywę dla szkolenia pracowników zakładowych do wyższych poziomów zaawansowania w obsłudze urządzeń i ograniczając ich obowiązki do wyboru odpowiednich programów sortowania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla gałęzi gospodarki, w których trudno o odpowiednich operatorów, lub pracownicy produkcji często zmieniają stanowiska.

Pakiety szkoleń


Posiadanie wykwalifikowanej kadry do obsługi specjalistycznych urządzeń jest nieocenionym atutem dla każdego zakładu produkcyjnego, gdzie sortowaniu poddawanych jest wiele różnych rodzajów produktów sypkich, pochodzą z różnorodnych źródeł, lub zmianom podlegają założone cele produkcji. W takich przypadkach do obsługi urządzeń zazwyczaj delegowany jest pracownik lub pracownicy o stałej pozycji, dla których możemy przeprowadzić szkolenia zarówno na zakładzie pracownika jak i na naszym obiekcie.

Pakiety mieszane


W zależności od indywidualnych zdolności o dostępnego czasu pełne wyszkolenie samodzielnych operatorów obsługujących sortownik optyczny, może trwać przez znaczący czas. W tym okresie standardy funkcjonowania instalacji nie mogą być obniżone. W takich sytuacjach proponujemy połączenie szkoleń z prowadzeniem audytów na zakładzie. Ponadto nawet biegli operatorzy lepiej zoptymalizują działanie instalacji, w ramach audytu, pod okiem doświadczonego inżyniera SmartSort nawet jeśli miałyby się odbywać w większym odstępie czasu.