Przesypowe detektory metali


Detektor metali NowSystems Quicker z serii NMD530 służy do wykrywania i odrzutu metalowych elementów z materiału sypkiego podczas swobodnego spadku. Urządzenie znajduje zastosowanie w krytycznych punktach linii produkcyjnej, najczęściej na wejściu materiału na zakład produkcyjny oraz tuż przed pakowaniem, gdyż dzięki zminimalizowaniu wysokości urządzenia łatwo usytuować je pomiędzy naważarką, a workownicą.

Dzięki zastosowaniu wysokich częstotliwości emisji nieporównywalnie wysoki współczynnik detekcji proszków, pyłów i produktów masowych o drobnej frakcji zapewnia bezpieczeństwo produktu i zmniejsza prawdopodobieństwo reklamacji i zwrotów, tym samym zabezpieczając dobre imię marki producenta. Oprócz tego krytycznym punktem dla instalacji wykrywacza metali jest miejsce wsypu do urządzeń mieszających lub innych maszyn przetwórczych, które mogły by ulec uszkodzeniu przez niepożądane elementy metalowe.

Automatyczny system odrzutu błędów z mechanizmem klapkowym pozwala zoptymalizować produkcję pod kątem jak najmniejszej straty materiału sypkiego kierując bardzo niewielką porcję materiału poza normalny ciąg produkcji. Oprogramowanie przesypowego detektora metali Quicker jest łatwe w obsłudze zarówno na wbudowanym w urządzenie kolorowym panelu dotykowym z dostępnym językiem polskim jak i na urządzeniach zewnętrznych dzięki możliwości podłączenia przez porty LAN, USB oraz szeregowe typu RS. Samo oprogramowanie pozwala na automatyczne uczenie urządzenia, zapisywanie wcześniej wykorzystanych programów, kontrolę pracy w czasie rzeczywistym oraz analizę historii detekcji w skali różnych okresów czasu oraz wg obsługiwanego rodzaju produktu.