Detektory metali


Detektory metali pozwalają skutecznie wykrywać ciała obce pochodzenia metalicznego w produktach na liniach produkcyjnych w przetwórstwie spożywczym. Te urządzenia kontroli jakości instalowane na przenośnikach i integrowane z systemami automatyki dla usunięcia niepożądanych wtrąceń lub posiadające zintegrowane systemy odrzutu takich ciał obcych posiadają bardzo podobną rolę i ogólny schemat działania jak systemy x-ray, które również wdrażamy. Podstawowa różnica polega na zawężonym zakresie możliwości wykrywania, co może być, w świetle specyfiki produkcji lub obowiązujących norm i dyrektyw, właściwym kryterium doboru optymalnego urządzenia.

Detektory metali dostępne są jako głowice tunelowe, które łatwo można skoordynować przy pomocy sterowników PLC z innymi systemami automatyki mającymi na celu usunięcie niechcianego wtrącenia metalowego, oraz jako zintegrowane systemy z mechanizmami odrzutu przystosowanymi do różnych postaci produktu przenoszonego na linii, czy to produktu jednostkowego w opakowaniu lub bez, czy produktu sypkiego rozłożonego równomiernie na taśmie przenośnikowej.

Podobnie jak oferowane przez nas systemy inspekcji x-ray, systemy detekcji i oprogramowanie wdrażanych przez nas detektorów metali pozwalają na automatyczne uczenie się urządzenia parametrów poprawnego produktu i rozpoznawania ciał obcych z możliwością zapisania do 100 rodzajów takich programów, co znacząco zmniejsza obciążenie operatorów linii produkcyjnej i przyspiesza przestrajanie linii oraz wprowadzanie nowych produktów.