Detektory rentgenowskie


Przemysłowe detektory rentgenowskie Smartsort

Firma Smartsort cały czas intensywnie pracuje nad automatyzacją procesu kontroli jakości półproduktów, jak i produktów końcowych dostarczanych klientom i konsumentom. Częstym wymogiem zapewniającym bezpieczeństwo produktu od zanieczyszczeń nieorganicznych jest stosowanie detektorów rentgenowskich. Odpowiednia konfiguracja urządzeń tego typu pozwala na elastyczną organizację procesu kontroli.

Nasze detektory rentgenowskie sprawdzają się idealnie w wykrywaniu niepożądanych ciał obcych w produktach organicznych. Detektor rentgenowski skutecznie wykrywa drobiny metali, kamieni i żwiru, twardych tworzyw sztucznych czy gumy. Urządzenia mogą być dostarczane z wyrzutnikiem, którego zadaniem jest odseparowanie zanieczyszczonego produktu.

Bezpieczna technologia rentgenowska

Odpowiednie skonfigurowane detektory rentgenowskie dają wiele nowych możliwości. Dzięki zastosowaniu tych maszyn można badać jakość kupowanych półproduktów, jak i produktów końcowych, już zapakowanych, gotowych do dostarczenia do sieci sprzedaży. Dzięki automatyzacji procesu kontroli jakości rośnie wydajność. Co bardzo istotne, detektory rentgenowskie dają możliwość kontrolowania całych partii produkcyjnych, a nie tylko losowo wybranych próbek. Warto mieć świadomość, że detektory do zastosowań przemysłowych generują minimalną skuteczną dawkę promieniowania, a również czas ekspozycji jest ograniczony do niezbędnego minimum. Dzięki temu proces badania zarówno półproduktów, jak i produktu końcowego jest w pełni bezpieczny, tak dla użytkowników, jak i konsumentów.

Badanie produktów odbywa się w izolowanym bezpiecznym środowisku zamkniętym w obudowie urządzenia. Co więcej, detektory rentgenowskie Smartsort mogą kontrolować produkty już zapakowane. Urządzenia radzą sobie nawet z kontrolą jakości produktów zabezpieczonych termicznymi opakowaniami z folii aluminiowej, puszkami, słoikami itp. Dzięki naszym maszynom proces kontroli jakości staje prostszy, szybszy, tańszy i dokładniejszy. Jednocześnie jest w pełni bezpieczny dla pracowników i operatorów linii produkcyjnej oraz konsumentów i użytkowników produktów końcowych. Nasze detektory rentgenowskie znajdują szerokie zastosowanie w kontroli jakości mięs, ryb czy owoców morza. Urządzenia sprawdzają się także w przemysłowym skanowaniu opakowań kasz, ryżu, bakalii czy kawy. Zastosowanie skanerów tego typu cały czas się rozszerza. Detektory rentgenowskie coraz częściej stosuje się w procesie kontroli jakości różnego rodzaju słodyczy i bakalii.