Sortowanie optyczne piasku


Ultra-dokładne przemysłowe sortowanie piasków technologicznych

Sortowanie piasków technologicznych wymaga specjalnego podejścia do tematu. W przypadku materiału, którego frakcja ma rozmiar w przedziale pomiędzy 0,05 do 2,0 [mm], osiągnięcie oczekiwanej skuteczności nie jest zadaniem prostym. Szereg procesów produkcyjnych wymaga drobiazgowego oczyszczenia materiału z frakcji pyłu i iłów. W większości proces ten jest realizowany w procesie sortowania mechanicznego, płukania i suszenia piasków, jednakże w niektórych przypadkach konieczne okazuje się zastosowaniu unikalnej technologii sortowania optycznego piasku. Sortowniki optyczne pomagają w skutecznym sortowaniu surowców technologicznych pod kątem barwy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie oczekiwanej jednorodnej struktury surowca.

Sortowniki optyczne piasku

Niektóre jednorodne pod kątem barwy sortymenty piasku to surowiec bardzo pożądany w wielu gałęziach przemysłu. Im bardziej zaawansowany proces produkcyjny, tym większe znaczenie ma dokładne oczyszczenie i podzielenie piasku pod kątem wielkości barwy. Taki proces sortowania daje możliwość pozyskania unikalnego surowce, który stanowi ważny element wielu zaawansowanych procesów produkcyjnych w branży chemicznej, farmaceutycznej i wielu innych.

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązanie okazuje się właśnie optyczne sortowanie piasku. Zazwyczaj proces w takiej formie jest stosowany na jednym z końcowych etapów, które są realizowane w wyspecjalizowanych firmach produkcyjnych. Często uzyskiwany sortyment piasku i sposób, w jaki jest pozyskiwany, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa. Sortowniki naszej produkcji są wykorzystywane w wielu innowacyjnych procesach produkcyjnych realizowanych poza granicami naszego kraju.

Skuteczne sortowania optyczne

Skuteczne sortowanie optyczne piasku wymaga zastosowania sprawdzonych rozwiązań. Dużym problemem w przypadku tak drobnych frakcji jest skuteczne sterowanie precyzyjnym sortownikiem. Dopracowane algorytmy sterowania optycznego, unikalne doświetlenie podajników oraz kamery na podczerwień o długości fali, o której nie mówi się w publicznych specyfikacjach to know-how, który Smartsort dostarcza do wielu laboratoriów największych firm technologicznych i ich podwykonawców.

Nasze optyczne sortowniki do piasków technologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu to rozwiązania, które czerpią z lat doświadczenia zebranego w trakcie realizacji miliardów roboczogodzin wielopoziomowego przemysłowego sortowania optycznego sypkich surowców organicznych, metali kolorowych, tworzyw sztucznych czy szkła. Opracowane urządzenia gwarantują wydajność i powtarzalna jakość w całym okresie eksploatacji.

Firma Smartsort udostępnia wszelką pomoc w adaptacji oferowanych rozwiązań do potrzeb każdego klienta, jednocześnie daje tyle swobody, ile oczekuje zamawiający w kwestii adaptacji urządzenia do specyficznych wytycznych wynikających z warunków, w jakich realizowany jest dany proces produkcyjny czy badawczy.