Recykling Tworzyw Sztucznych


Tworzenie gospodarki zamkniętego obiegu

Recykling tworzyw sztucznych to dziedzina, w której łatwo dostrzec korzyści wynikające z wykorzystania technologii sortowania optycznego. Segregowanie przemiału lub w inny sposób rozdrobnionego plastiku za pomocą sortera optycznego umożliwia automatyzacje procesu recyklingu, znacząco zwiększając wydajność i de facto redukując koszty rozdzielania tworzyw sztucznych na poszczególne frakcje kolorystyczne, tym samym zwiększając procent tworzyw wykorzystywanych wtórnie.

W przypadku recyklingu odpadów zmieszanych sortownik optyczny doskonale współpracuje z komplementarnymi technologiami takimi jak flotacja i sortowanie elektrostatyczne.

Sortowanie pod względem koloru jest jednym z etapów procesu recyklingu, pozwalającym poszerzyć zakres zastosowań oraz zwiększyć koszt uzyskanego później regranulatu. Świetnie sprawdza się również do recyklingu wewnętrznego odpadów produkcyjnych.

Sortowniki SmartSort znajdują zastosowanie w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz pojazdów wycofanych z użytku (ELV), dzięki współpracy kamer kolorowych i kamer InGaAs, które współpracując są zdolne np. do wykrywania zanieczyszczeń gumy w czarnym plastiku i wspomagają usuwanie innych ciał obcych.

Największa precyzja czyszczenia tworzyw sztucznych

Kamery kolorowe Cloud we współpracy z energooszczędnymi taśmami LED i tłami różnych kolorów dla zwiększenia kontrastu czynią sortowniki SmartSort idealnymi urządzeniami nawet do sortowanie transparentnych materiałów takich jak płatek PET.

Oprogramowanie sortowników SmartSort umożliwia nie tylko detekcję wad asortymentu przejawiających się różnicą koloru lub odcienia ale także usunięcie zanieczyszczeń innego kształtu i rozmiaru.

Kamery bliskiej podczerwieni InGaAs własnego patentu, uzupełniają możliwości naszych urządzeń o wykrywanie zanieczyszczeń nie do odróżnienia pod względem koloru, kształtu i rozmiaru, wspomagając sortownik SmartSort zwłaszcza w usuwaniu ciał obcych takich jak metal, plastik, szkło.

Recykling i nie tylko

Sortowanie optyczne pod względem kolorów nie jest jedynym zastosowaniem dla sortownika optycznego. Po procesie regranulacji i nie tylko, bo analogicznie w produkcji dziewiczego granulatu również znajdują zastosowanie. Kamery Cloud, na których bazuje technologia rozpoznawania wizyjnego sortowników SmartSort, dzięki przewadze technologicznej rozdzielczości są zdolne rozpoznawać defekty powstające czasami procesach granulacji, nawet jeśli różnią się od poprawnie powstałych cząstek zaledwie plamką w innym odcieniu.

Bezawaryjność i równomierna praca

Przemyślany układu urządzenia, wydajny system podawania oraz elementy pomocnicze do kontrolowania przepływu materiału zapewniają optymalną i powtarzalną wydajność niezależnie od utrudnień specyficznych dla kalibru, sprężystości i właściwości ciernych danego granulatu lub przemiału.

Pracę w utrudnionych warunkach zapylenia ułatwia automatyczna praca szczotek i wycieraczek strefy detekcji oraz wewnętrzna architektura urządzeń przystosowana z myślą o zainstalowaniu systemów aspiracji.

Zespół filtrów powietrza montowany do każdego urządzenia wydłuża cykl życia urządzenia chroniąc przede wszystkim zawory wyrzucające defektywny materiał przed negatywnym wpływem środowiska.

Oszczędność na energii i serwisowaniu

Sortowniki optyczne SmartSort zużywają niewielkie ilości energii elektrycznej i można je dostosować nawet do pracy w sieci niskiego napięcia. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze w naszych urządzeniach również zostało zoptymalizowane, umożliwiając współpracę z mniejszymi sprężarkami.

Okres zużycia części eksploatacyjnych przed jakąkolwiek wymianą to od pół roku do dwóch lat.