Separacja kolorów


Sortowanie optyczne z wykorzystaniem separacji kolorów

Automatyzacja procesów produkcyjnych wiąże się nie tylko ze zwiększeniem szybkości działań, lecz również ze wzrostem precyzji sortowania. Rozwiązaniem, które znacząco przyspiesza segregację surowców, jest separacja kolorów znajdująca swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Czym jest separacja kolorów?

Separacja kolorów służy do sortowania tworzyw ze względu na barwę. Surowiec zasypywany jest od góry i poprzez stoły wibracyjne trafia do komory sortowania w postaci pojedynczej warstwy. Wewnątrz urządzenia znajdują się kamery optyczne, które rozpoznają kolor surowca i dokonują separacji. Po odseparowaniu jednego koloru można powtórzyć proces, by oddzielić kolejną barwę w następujący sposób: odrzucamy kilka kolorów z jednego traktowanego jako dobry, a następnie, spośród odseparowanych kolorów, kolejny traktujemy jako dobry, odrzucając więcej niż jeden.

Kamery kolorowe Cloud, wykorzystywane w sortownikach optycznych SmartSort, umożliwiają detekcję nawet nieznacznych defektów kolorystycznych, dzięki czemu separacja kolorów jest skuteczna i precyzyjna. Wsparciem dla kamer kolorowych Cloud są kamery bliskiej podczerwieni InGaAs, które umożliwiają sortowanie surowców ze względu na właściwości materiałowe. Sortery z kamerami InGaAs pozwalają uzyskać niemal 100% czystość sortowanych surowców.

Separacja kolorów – zastosowanie

Separacja kolorów jest powszechnie wykorzystywana podczas recyklingu tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych. Dzięki zastosowaniu separatora kolorów możliwe jest zautomatyzowanie procesu recyklingu, zwiększenie wydajności oraz zredukowanie kosztów separacji tworzyw i metali. Separacja kolorów zwiększa także procent surowców wykorzystywanych wtórnie. Separatory mogą być stosowane do oddzielania przemiałów i granulatów PVC, PP, PET, PE, PC, PMMA i innych, w tym tworzyw transparentnych. Separacja kolorów znajduje swoje zastosowanie również podczas sortowania nasion rolnych i bakalii. Zaawansowana technologia kamer kolorowych Cloud o najwyższej dostępnej rozdzielczości pozwala wykryć nawet najbardziej subtelne defekty kolorystyczne, bez względu na rozmiar i wagę nasion.