Recykling Metali Nieżelaznych

Artykuły metalowe podlegały wykorzystaniu wtórnemu praktycznie od czasu wynalezienia technologii ich obróbki. Współczesna technika boryka się z zagadnieniami maksymalnego odzyskania frakcji wielu metali nieżelaznych i ich stopów niemożliwych do odseparowania na podstawie gęstości i innych właściwości fizycznych. Technologie sortowania optycznego SmartSort, rozróżniające najmniejsze różnice odcieni, umożliwiają uzyskanie z przemiału złomu bardzo wysokich poziomów czystości, ułatwiających dalszy proces hutniczy, już na etapie sortowania.

Wysoka czystość odzyskiwanych metali już na etapie sortowania

Bezprecedensowa jakość sortowania przemiałów metali nieżelaznych osiągana jest dzięki pracy kamer kolorowych Cloud niespotykanej rozdzielczości i przetwarzaniu sygnału przez oprogramowanie EagleEye napisane specjalnie pod autorski system układów scalonych, który umożliwia obliczanie wyrzutów nawet 7 różnych obcych frakcji w jednym procesie sortowania.

Dzięki taśmom LED własnej produkcji zastosowanym do oświetlenia sortowanego asortymentu i zmiennym kolorom tła wspomagającym kontrast uzyskiwane są jeszcze lepsze efekty sortowania.

W razie potrzeby algorytmy uczenia maszynowego zastosowane w oprogramowaniu EagleEye, które kieruje pracą sortowników SmartSort umożliwiają wykrywanie defektów nie tylko na podstawie kolorów ale także kształtu i rozmiaru elementów.

Technologia kamer InGaAs bazująca na własnym patencie na czujniki wspomaga oddzielanie bardzo ciemnych frakcji metalowych i niemetalowych spotykanych w przemiałach złomu metali nieżelaznych takich jak np. guma lub tworzywa sztuczne.

Sortowanie metodami optycznymi na skalę przemysłową i nie tylko

Sortowniki optyczne SmartSort dostępne są w układach od 1 do 10 kanałów w jednym urządzeniu, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w niewielkich sortowniach jak i dużych zakładach przemysłowych.

Dla asortymentów o wyjątkowo ciężkich i dużych ziarnach SmartSort posiada szereg rozwiązań opartych na konstrukcji taśmowej, stabilizujących elementy od dużej bezwładności.

Rozdział dowolnych frakcji

Możliwość konfigurowania poszczególnych kanałów sortowania oddzielnie umożliwia kilkustopniowe sortowanie oraz opcje resortu dostosowane do faktycznych poziomów wymieszania poszczególnych asortymentów.

Elektromagnetyczne zawory pneumatyczne zastosowane w sortownikach SmartSort, zaprojektowane zostały przez producenta specjalnie z myślą o niezwykle szybkich precyzyjnych strzałach sprężonym powietrzem. Dzięki temu zminimalizowane zostają straty pożądanego materiału zwłaszcza przy drobno zmielonym przemiale.